Educación Infantil

Flocos de Millo

Cadernos de vacacións

O noso proxecto ten en conta as opinións, propostas e suxestións do Profesores de Educación Infantil. Analizamos permanentemente cales son as necesidades e os problemas aos que se enfrontan os profesores a diario desta etapa e que recursos poden axudalos.

Características xerais de Flocos de Millo:

 • Aberto e flexible, adáptase a diferentes ritmos, intencións e calendarios.
 • Realista, con actividades e recursos adaptado ás capacidades de os estudantes. Secuencia e progresión apropiado en cada nivel e ao longo do ciclo. Con propostas permanentes de reforzo, revisión e ampliación.
 • Globalizado, entretido e divertido. Organizado arredor de centros de interese curricular. Inclúe outros temas moi interesantes que espertan curiosidade.
 • Motivador, con información gráfica e textual que enriquece unidades didácticas cavando un pouco máis.
 • Cun número axeitado de elementos que facilita creatividade do profesorado.
 • Ten en conta o desenvolvemento de todos competencias clave e de todas as intelixencias múltiple.
 • Comeza os máis pequeños traballo cooperativo e favorece as estratexias de pensamento e reflexión.
 • Incorpora as TIC a través dos libros dixital, actividades dixitais interactivo gamificado e o Parque Dixital Infantil.
 • Preste especial atención a relación familia-escola a través de de diferentes soportes.
 • Dálle moita importancia desenvolvemento da linguaxe, pensamento lóxico-matemático, á psicomotricidade e ao exercicio educación física e emocional, en valores e para a convivencia.
 • Cunha proposta sistemática aprender inglés: para centros non bilingües y para centros bilingües: coa edición bilingüe: Pop!


Libros de texto e recursos educativos
Materiais de Flocos de Millo

Use os seguintes filtros para atopar todos os libros de texto, materiais educativos e recursos didácticos, para estudantes e profesores, que compoñen este proxecto educativo:

     

    Sen resultados