Educación Primaria

Tecelingua

Material curricular de Lectura en galego

O proxecto educativo abrangue todos os bloques esixidos no documento curricular para Educación Primaria, prestando unha maior atención á escritura, á comunicación oral (falar e escoitar) e ao coñecemento da lingua. Trata tamén a comprensión lectora e a educación literaria.

Tecelingua presenta as seguintes características xerais:

Destrezas básicas
Proxecto de competencia
Tecelingua desenvolve habilidades en comunicación lingüística: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral e expresión escrita.
Complementos
Proxecto diversificados 
Os materiais de Tedelingua pódense utilizar de forma conxunta co o proxecto Comprendetextos ou unitaria (funcionan de maneira autónoma).
Materiais 
Impresos e dixitais 
Cada proxecto didáctico Tecelingua inclúe caderno do alumnado e proposta didáctica para o profesorado e dixitais (encerado dixital interactivo).
Alumnado
Cadernos de traballo
O proxecto educativo preséntase cun formato práctico e cómodo para o seu uso na aula.

Está concibido como un material didáctico versátil, con capacidade para adaptarse ás características individuais do alumnado e ás particularidades do contexto educativo de cada centro. Igual que Tececiencias.

Ofrece un traballo de normalización da diversidade na sociedade en todos os ámbitos (razas, culturas, capacidades etc.) e propón un modelo onde se favorece o traballo cooperativo, a educación emocional e a educación en valores

LIBROS DE TEXTO E RECURSOS EDUCATIVOS
Materiais de Tecelingua

Use os seguintes filtros para atopar todos os libros de texto, materiais educativos e recursos didácticos, para estudantes e profesores, que compoñen este proxecto educativo:

         

        Sen resultados