Recomendacións para previr o phishing. Contrasinais seguros. Xerais Educación.
Noticias . 04 octubre 2023

Recomendacións de seguridade no proxecto dixital de Xerais

Para Grupo Anaya é importante a túa privacidade. Por isto asumimos a responsabilidade de cumprir coa lexislación vixente en materia de protección de datos. Por favor, le atentamente estas recomendacións de seguridade para o uso das nosas plataformas educativas.
Leer más
Guia LOMLOE
Noticias . 02 diciembre 2021

Guia da LOMLOE

A aprobación da Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, pon en marcha un proceso de reforma do sistema educativo non universitario que durará tres anos, finalizando no curso escolar 2023-2024, e que incorporará novidades importantes no ordenamento actual.
Leer más