Educación Infantil 

Pensar, pensar...

Cadernos de reforzo de Matemáticas

Pensar, pensar... son cadernos de reforzo de Matemáticas para Educacion Infantil. Promove o desenvolvemento de actividades e habilidades emprendedoras en matemáticas manipulativas e vivenciais.

Perfil esencial do proxecto educativo Pensar, pensar...:

 • Abarca completamente a área de Matemáticas do 2º ciclo de Educación Infantil.
 • Avanza de forma progresiva e secuencial e repasan as aprendizaxes regularmente.
 • Deseñado para o desenvolvemento de todas as competencias clave, especialmente competencia matemática en todas as súas dimensións.
 • A proposta didáctica inclúe un programa máis acorde co ensino baseado no desenvolvemento de competencias e un repertorio moi amplo de tarefas e actividades.
 • As cartas e as propostas de traballo poñen en xogo habilidades e destrezas matemáticas (observar, discriminar, identificar, clasificar, comparar, relacionar, estimar, predicir, ordenar, agrupar, orientar espacialmente e temporalmente, etc.) que favorecen os procesos cognitivos co fin de potenciar o pensamento.
 • O proxecto ten, ademais dos tres cadernos por nivel, cun material manipulativo individual e un material manipulativo para o aula que permita aprender matemáticas de xeito vivencial. Tamén teremos un libro dixital interactivo.

Libros de texto e recursos educativos
Materiais de Pensar, pensar...

Use os seguintes filtros para atopar todos os libros de texto, materiais educativos e recursos didácticos, para estudantes e profesores, que compoñen este proxecto educativo:

     

    Sen resultados