Diversidade na aprendizaxe

Programa de mellora

Ámbito lingüístico e social

Recursos educativos PMAR para Secundaria. Materiais didácticos para o Programa de mellora no ámbito lingüístico e social en todos os niveis, dirixidos a alumnos con dificultades de aprendizaxe para axudalos a superar a etapa da ESO.
Libros de texto e recursos educativos
Programa de mellora no ámbito lingüístico e social para ESO en galego

Use os seguintes filtros para atopar todos os libros de texto, materiais educativos e recursos didácticos, para estudantes e profesores, que compoñen esta serie:

         

        Sen resultados