Educación Primaria

Comprendetextos 

Comprensión lectora en lingua galega

O proxecto Comprendetextos presenta un caderno de actividades para o alumnado que proporciona novas estratexias no traballo específico da comprensión lectora en lingua galega.

Este material proporciona ferramentas para traballar a comprensión lectora en Primaria a partir de todo tipo de textos, con especial atención aos máis empregados na vida cotiá, de acordo co establecido no currículo (normas, instrucións, listaxes, notas, avisos etc.).

Lingua galega
Competencias 
Comunicación lingüística: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral e expresión escrita. 
Proxectos combinados
Diversificación
Os recursos deste proxecto pódense utilizar de forma conxunta ou unitaria con el proxecto Tecelingua .
Materiais
Impresos e dixitais 
Hai un caderno do alumnado e proposta didáctica para o profesorado e dixitais para o encerado dixital interactivo.
Cadernos 
Traballo para o alumnado 
Os cadernos teñen un formato práctico e cómodo para o seu uso na aula.
Con Comprendetextos foméntase tamén a práctica da comprensión e expresión oral e da expresión escrita, así como a educación emocional, a educación en valores e o traballo cooperativo porque permite combinalo co proxecto Tecelingua.

Comprendetextos é unha proposta de Xerais Educación para o desenvolvemento dos contidos curriculares de Lingua Galega e Literatura de Educación Primaria.

Libros de texto e recursos educativos
Materiais de Comprendetextos

Use os seguintes filtros para atopar todos os libros de texto, materiais educativos e recursos didácticos, para estudantes e profesores, que compoñen este proxecto educativo:

         

        Sen resultados