Educación Infantil 

Pompas de xabón 

Proxecto educativo

Proxecto educativo para Educación Infantil. Criado para facilitar o desenvolvemento de habilidades e a incorporación de TICO nos procesos de aprendizaxe.

Conservando o noso sinais de identidade:

 • Abordaxe globalizada a través de centros de interese curricular.
 • Secuenciación progresiva de contados ter en conta as capacidades dos nenos por nivel e ao longo do curso.
 • Arrastre dos contidos nos que se traballou para revisión e consolidación.
 • As unidades, en relación coas historias, segue o fío condutor e os temas que estes posan, o que é moi eficaz para o motivación e aprendizaxe.
 • Importancia da relación familia-escola.
 • Especial énfase na educación en valores e para a convivencia.

O proxecto das Pompas de xabó...

 • É un proxecto rico en información que incorpora temas actuais para complementar os centros de intereses fundamentais.
 • Aborda aspectos relacionados coa Xeografía, Historia, pobos, civilizacións e culturas, Arte, formas de vida, fenómenos científicos...
 • Proporcionar recursos e propostas para o desenvolvemento de intelixencias múltiples.
 • Afondar máis do habitual nos centros de interese para espertar a curiosidade e satisfacer a necesidade de aprender.
 • Reforza o desenvolvemento da linguaxe e do razoamento lóxico matemático.
 • A educación funciona sistemáticamente exercicio emocional e físico.
Libros de texto e recursos educativos
Materiais de Pompas de xabón

Use os seguintes filtros para atopar todos os libros de texto, materiais educativos e recursos didácticos, para estudantes e profesores, que compoñen este proxecto educativo:

     

    Sen resultados